Välkommen på Trelänsledens årsmöte söndagen den 29:e mars kl. 13:00 i Hovnäs Bystuga.

Planerade evenemang under 2020

  • 2 maj Arbetsdag vid bystugan med städning, reparationer och målning. Förtäring serveras i form av grillad korv och kaffe.
  • 23 maj Färjans dag vid färjeläget kl. 11:00-14:00

Dessa aktiviteter och datum är väldigt osäkert och ställs troligen in pga rådande Coronaomständigheter!