fbpx

Fakta

Färjan

Nuvarande färja NEDA som ägs av Avesta kommun sjösattes 1953 och drivs av intresseföreningen Trelänsleden. Den är mycket viktig för ortens invånare, fritidsboende och turister då färjan förbinder de fyra länen Västmanland, Dalarnas, Uppland och Gästrikland genom den nya länsindelningen. Färjan får idag bidrag till driften från Sala och Avesta Kommun. Föreningen Trelänsleden står för resterande kostnad. I dagsläget söker vi sponsorer för att leden skall kunna hållas öppen. 

Färjan har rustats i omgångar. Den ursprungliga bensinmotorn på 15 hk har bytts mot en dieselmotor på 145 hk. Under 2009 rustades och besiktigades såväl färja som färjelägen, 2016 rustades färjan delvis igen. Max fordonsvikt per transport är 12 ton, max tre (3) bilar av standardtyp. 

Färjetrafiken är igång från tidiga våren och hela sommaren in i sena hösten och är en del av den infrastruktur som leder trafiken från Västmanlands län över Dalälven och in i Färnebofjärdens Nationalpark. 

Hovnäs färja är den närmaste vägen för personer som kommer söder ifrån för att besöka nationalparken. Dessutom är det en kommunikationsled för de boende på såväl Dala- och Västmanland-sidan, men också för Uppland- och Gästrike-sidorna där det finns lantbruk, skogsbruk och industrier av skilda slag.

Historia

Föreningen Trelänsleden är en ideell förening och är belägen i Dalarnas sydostliga del i Avesta Kommun, By Kyrkby, och omfattar området Österviken och Tyttbo. Området är beläget där de fyra länen Dalarna, Västmanland, Uppland och Gävleborg möts. Dock så har Trelänsleden behållits oavsett den nya länsindelningen.  Föreningen arbetar för en levande landsbygd där folk kan leva, bo och försörja sig och som ett led i detta driver föreningen en färjeförbindelse över Dalälven.

I slutet av 80-talet fick Trelänsleden för en symbolisk summa över ta en lokal från IOGT-NTO efter att lokalen stått oanvänd. Lokalen byggdes under 1920-talet där bönder i trakten var delaktiga och bidrog med virke. 1990 genomfördes en genomgripande renovering av lokalen. I dag används byggnaden som samlingslokal vid olika tillfällen och som övernattningsmöjlighet. 

Transportleden eller förbindelsen över Nedre Dalälven, mellan Botebo och Hovnäs har funnits sedan 1915, då fanns en pråm som roddes över älven. På den tiden kunde man frakta en häst och en mindre vagn. Efter ett decenniums debatterande sjösattes den första färjan 1924. Den färjan följde en styrlina som drogs med dragträn. Därav namnet linfärja.

När Vägverket 1986 beslutade att lägga ner färjförbindelsen bildades Trelänsleden för att med hjälp av ideella krafter driva färjan i egen regi. I området finns också Tyttbo, Leknäs och Forsbo forsfiske samt Färnebofjärdens nationalpark varför det är extra intressant att underlätta tillgängligheten till dessa attraktioner.

​2016 gjorde Radio Dalarna reportage om färjan, se och hör här! ​

Hitta hit

Click to open a larger map

Följ oss på Facebook
Evenemang & Nyheter
24 december, 2020
5 november, 2020
25 oktober, 2020